/Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu

Dzień Patrona Szkoły Podstawowej im. prof. Waleriana Pańki w Turzym Polu

Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.
Wisława Szymborska

Takie hasło było motywem przewodnim obchodów Dnia Patrona w naszej szkole. W przemówieniu Pani Dyrektor – Zuzanna Konieczna podkreśliła, jak żywa jest pamięć o Patronie naszej szkoły w umysłach młodzieży szkolnej i lokalnej społeczności. Zaakcentowała również potrzebę kształtowania tych cech, które pielęgnował profesor Walerian Pańko, przede wszystkim: szacunku wobec każdego człowieka, pracowitości, uczciwości, patriotyzmu, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy.

Dzień rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym. Wszyscy uczniowie z pocztem sztandarowym na czele przybyli na nabożeństwo odprawiane przez ks. Andrzeja Barańskiego. Następnie w Domu Strażaka odbyła się uroczysta akademia, w której uczestniczyli honorowi goście: Pan Józef Górny – radca prawny Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pan Wiesław Motyka – Dyrektor delegatury NIK w Rzeszowie, Pan Edward Sabik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzozowie, Pan Robert Federczak – sołtys Turzego Pola, kierownicy jednostek podległych Gminie Brzozów oraz grono pedagogiczne, rodzice, uczniowie i emerytowani pracownicy szkoły.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły, odśpiewania hymnu państwowego oraz przemówienia Pani Dyrektor – Zuzanny Koniecznej. Następnie odbyła się rocznicowa akademia. Scena Domu Strażaka zamieniła się na chwilę w telewizyjne studio emitujące program: Sto pytań do… Miało ono przypomnieć program o takim samym tytule, w którym – po raz ostatni – można było posłuchać Profesora wypowiadającego się na temat
afery FOZZ. Wtedy też zapowiedział, że ujawni wyniki kontroli. Niestety, nie dane było mu tego dokonać… Kilka dni później zginął w wypadku samochodowym. Wcielający się w postać Profesora – uczeń naszej szkoły nie zgłębiał się nad zawiłymi problemami dotyczącymi politycznych elit, ale – odpowiadając na pytania uczestników programu –
przybliżył zebranym swoje dzieciństwo, młodość, czasy Solidarności i prezesury w NIK-u. Zebranych urzekły piosenki wykonywane przez szkolny chór podczas montażu słowno – muzycznego.

Po zakończeniu uroczystej akademii zaproszeni goście, Pani Dyrektor Szkoły, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie Patrona w Jasionowie.

W tym uroczystym dniu uczniowie klasy I SP zostali włączeni do uczniowskiej braci. W części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem Pani Marii Ostrowskiej pierwszoklasiści zadeklarowali być dobrymi uczniami, wyjaśniając rozumienie tego pojęcia. Uroczystego aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor, a legitymacje i dyplomy wręczyli: Pan Józef Górny i Pan Edward Sabik.

Na zakończenie uroczystości Pan Józef Górny odczytał list skierowany na ręce Pani Dyrektor szkoły, wystosowany przez Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego – Prezesa Najwyższej Izby Kontroli , a następnie pogratulował pierwszoklasistom pięknego występu i włączenia do szkolnej braci.

Marzanna Pańko-Wojtowicz

Składam serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości Dnia Patrona; za oprawę mszy świętej-Pani Annie Heret i Pani Edycie Sabat, za opiekę nad pocztem sztandarowym- Panu Markowi Grządzielowi, za merytoryczne i techniczne przygotowanie akademii –Pani Justynie Nowak, Pani Marzannie Pańko-Wojtowicz i Marii Ostrowskiej, za oprawę muzyczną- Panu Maciejowi Tymkiewiczowi, za solidną pracę zespołową – wszystkim pracownikom szkoły.

(Foto: M.A.J)

Zuzanna Konieczna
Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. prof. Waleriana Pańki
w Turzym Polu

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar