/„PAN STOP” na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej

„PAN STOP” na przejściu dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej

Przejście dla pieszych przy Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej znajduje się na drodze wojewódzkiej o dużym natężeniu ruchu, dlatego też Rada Rodziców wraz z Dyrekcją Szkoły od początku września 2017 roku podjęła starania mające na celu zatrudnienie osoby przeprowadzającej przez jezdnię.

Nasze działania zostały uwieńczone sukcesem i już od 2 listopada 2017 roku taka osoba („Pan Stop”) została zatrudniona. Dlatego też w imieniu własnym oraz Rady Rodziców składam serdeczne podziękowania Panu Józefowi Rzepce Burmistrzowi Brzozowa za przychylność naszym prośbom i podniesienie bezpieczeństwa dzieci na trasie dom – szkoła.

Składam również serdeczne podziękowania dla Pana Pawła Świątka, który nieodpłatnie ofiarował materiał na zbudowanie budki dla „Pana Stop”.

Autor i foto: Mariusz Hałasik