/„Potęgujemy kompetencje” w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie

„Potęgujemy kompetencje” w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie

Od 1.01.2017 r. do 30.09.2018 r. w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie realizowany jest projekt „Potęgujemy kompetencje” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkoły. Składa się on z dwóch części:
– zakupy pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych,
– szkolenia, kursy zawodowe i staże dla uczniów oraz  studia podyplomowe i kursy dla nauczycieli.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia szkolne pracownie wzbogaciły się o nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zakupiono m.in. tablicę interaktywną, 20 zestawów komputerowych wraz ze stolikami i krzesełkami, 2 laptopy z oprogramowaniem geodezyjnym, kolorową drukarkę o formacie wydruku A3, biurka i fotele dla nauczycieli oraz rzutnik i laptop do pracowni języków zawodowych.

Do tej pory uczniowie mogli skorzystać z następujących szkoleń: obsługa kas fiskalnych, kurs baristy oraz AutoCAD w budownictwie. W najbliższych tygodniach odbędą się kursy:
– AutoCAD w budownictwie (II i III edycja),
– kosmetyczny,
– operatora koparko-ładowarki,
– spawacza,
– florystyczny,
– zaawansowane techniki pomiarowo-obliczeniowe w kształceniu technika geodety,
– projektowanie i pielęgnacja ogrodów.

Dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji uczniowie zwiększą swoje szanse na  lepsze zatrudnienie po ukończeniu szkoły.

Dobrym przygotowaniem do przyszłych zadań zawodowych były 150-godzinne płatne staże i praktyki w zakładach pracy związane z wybranym kierunkiem kształcenia. Wzięło w nich udział 64 uczniów.

Poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach oraz studiach podyplomowych swoje kompetencje podniesie również 14 nauczycieli i instruktorów zawodu z naszej szkoły.

Mariusz Dydek
Szkolny Koordynator Projektu

Flickr Album Gallery Powered By: Weblizar