/VII Regionalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej – REGULAMIN

VII Regionalny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Szkole Podstawowej w Grabownicy Starzeńskiej – REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE

1.Organizator:

SZKOŁA PODSTAWOWA W GRABOWNICY STARZEŃSKIEJ

Numer telefonu (sekretariat):134395012

ROZDZIAŁ II TERMIN KONKURSU

1.Zgłoszenia należy przesyłać na adres e- mail [email protected] do dnia 15.02.2018r.
2.Konkurs odbędzie się 24 LUTEGO o godzinie 9.30.
3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się 24 lutego 2018r.

ROZDZIAŁ III CELE KONKURSU

1.Promowanie młodych talentów.
2.Popularyzacja śpiewania w językach obcych.
3.Zachęcanie młodzieży do działań w zakresie działalności kulturalnej.
4.Przedstawienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu.
5.Promocja Szkół Gimnazjalnych powiatu brzozowskiego.

ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie dokładnie wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA do 15.02.2018r..
2.Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII SP oraz II i III GM z powiatu brzozowskiego.
3.W konkursie biorą udział soliści, zespoły wokalne oraz instrumentalno-wokalne, duety.
4.Każdy uczestnik może wystąpić tylko w jednym charakterze wokalnym (soliści nie mogą być członkami duetów wokalnych; członkowie duetów bądź zespołów wokalnych nie mogą wystąpić jako soliści).
5. Zespoły mogą liczyć maksymalnie 5 osób.
6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych może być akompaniament na żywo, bądź pół-playback dostarczony przed prezentacją konkursową na płycie CD W FORMACIE AUDIO.

ROZDZIAŁ V OCENA I NAGRODY

1.Komisja artystyczno-językowa zostanie powołana przez Organizatora Konkursu.

2.Jury oceniać będzie:

  • dykcję i emisję głosu,
  • intonację (strojność),
  • poprawność językową,
  • dobór repertuaru,
  • interpretację utworów,
  • ogólny wyraz artystyczny.

3.Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach: soliści/duety i zespoły.
4.Decyzja Jury jest niepodważalna.

ROZDZIAŁ VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator zapewnia obsługę techniczną, sprzęt nagłaśniający i odtwarzający.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w regulaminie.
3. Zgłoszenie uczestnika do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu, wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133 poz. 88). 4. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

1. Imię i nazwisko solisty/duetu (1-2 uczniów) lub grupy wokalnej(3-5
uczniów):
……………………………………………………………………
2. Prezentowany repertuar (tytuł, autor, kompozytor):

……………………………………………………………………
4. Imię i nazwisko opiekuna (opiekunów):

……………………………………………………………………
5. Pełna nazwa szkoły:

…………………………………………………………………..

6. Numer telefonu szkoły lub opiekuna:…………………………